zondag 30 december 2012

Kerk gezocht waar ik uit genade helemaal bij mag horen (niet uit werken)


De keus die mij vanmorgen trof was deze:
Naar welke gaan we nu eens?

Naar de kerk waar de dominee weigert langs te komen als je hem echt nodig hebt?

Naar de kerk waar je als bijbels gedoopt en belijdenis gedaan hebbende er eigenlijk toch niet bij hoort?

Naar de kerk waar men allerhande uitingen van de Geest (of liever, de geest) meent te volgen? (ik noem knorren als een varken en rollen over de vloer.

Naar de kerk waar men God achter een gesloten deur van het zondaar zijn heeft geplaatst en waar je nooit zeker mag weten behouden te zijn?

Naar de kerk waar je wel tienden, verjaardagsfondsen, eindejaarsfondsen etc mag betalen maar waar je eigenlijk niet van harte aan het avondmaal kan deelnemen?

Naar de kerk waar je het idee hebt in een poppenkast te zitten, compleet met Jan Klaassen en Katrijn?

Of naar die kerk waar je elke keer in de rij moet staan geloven dat God het wonder doet wat jij in de ogen van gezonde christenen zo nodig hebt?

Of misschien wel helemaal niet meer gaan?

Mensen praten elkaar na als ze zeggen:”kijk niet naar de kerk, kijk naar de Here Jezus.” Wat een onzin is dat! Als je aan de kerk al niet meer kan zien dat zij anders is. Als je aan de kerk al niet meer kan proeven dat zij iets heeft wat de wereld mist. Als de (samen op weg) kerk al niet meer met open armen staat ook al ben jij als volwassenen gedoopt (net als iedereen in het nieuwe testament) en heb je ontelbaar keer belijdenis gedaan van dat geloof...
Wat is er dan misgegaan? De apostel Paulus zegt:”Kijk maar naar mij, hoe ik het doe en volg dit gerust na.”.


Gezocht: normale bijbelse gemeente, waar je volwaardig bij mag horen, mee mag draaien, mee mag werken, huilen en lachen, simpelweg omdat je graag zou willen doen wat er in de bijbel staat. 
Mijn God, het moet toch ergens bestaan?

19 opmerkingen:

 1. Heel herkenbaar Peter, Ik ben weggelopen uit de kerk(ken) vanwege de poppenkast, manipulatie, het oppoetsen van de buitenkant, de honger naar geld, etc. Na een aantal jaren buiten de kerk te hebben geleefd besef ik dat ik bereid ben dat alles te accepteren, mijn verwachtingen bij te stellen en de krenten uit de pap te halen wat betreft het contact met de kerkgangers. De vis te eten en de graten te laten liggen wat betreft de lering(en) die verkondigd worden. Enne.... als je op Jezus gaat lijken krijg je vanzelf een hoop weerstand in de kerk! ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. =Wijze woorden Fred. Dat is ook de reden waarom wij nog altijd ter kerke gaan. Maar je wilt je ook graag geven, je inzetten en geestelijke dekking krijgen van je eigen gemeente. Maar dat zijn zaken die je enkel krijgt als je met de draaimolen van de kerkregels meedoet. Zoek je in de bijbel naar dergelijke regels, dan zie je die niet terug. Het liefste zou men mij een paar druppels water op het koppetje gieten, mij voor in het eigen kerkje het jawoord (wat men ook aan mij vroeg) laten afleggen en dan, ja dan heb ik voldaan aan de volslagen onbijbelse regel waar men zoveel meer waarde aan blijkt te hechten dan aan Gods woord en kan je ingeschreven worden als volwaardig lid.

   Sorry maar ik proef hier iets waarvan de bijbel zegt:”opdat zij geboden eren die geboden van mensen zijn en het woord Gods hiermede buitenspel zetten….”

   Kom maar op dominee met je bijbeltekst waar staat dat God er kleinkinderen op nahoudt en dat er plaatsvervangend een keus gemaakt kan worden om onder de gaan in het watergraf. Kom maar op waar staat dat je voor in jullie eigen lokale kleine kerkje je doop op volwassen leeftijd op je kan nemen, zoals jullie leren (op katholieke gronden).

   Het zijn dwalingen die men wenst te verkopen als bijbels, maar mensen die niet aan deze kerkregels meedoen, buitensluit, zoals men eertijds Christus buitensloot.
   Zoals Corrie ten Boom naar waarheid sprak:”God heeft geen kleinkinderen alleen kinderen.”

   Verwijderen
 2. Zelf ga ik naar een baptistengemeente, maar ik woon in Assen. Het is een gemeente waar een ieder kan deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Wel wordt gevraagd of die persoon zich de eerste keer even voorstelt en in 1 zin belijdt de Heer Jezus te kennen als Verlosser en Zaligmaker. Het is een blije gemeente met veel jeugd. Je zou eens kunnen kijken of er zo'n gemeente is bij jou in de buurt en kijken of jij je daar thuis zou kunnen voelen.

  Off topic: wat een prachtige machine!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Baptisten? Nog nooit wezen kijken. Klinkt als trappisten en die maken bier dat er wezen mag. Haha. Misschien heb ik het wel erg zwart/wit gesteld maar vanmorgen bekroop mij een dieptriest gevoel. We lazen bij het eten het stukje waar Paulus en Barnabas met de Farizeeën die christen waren geworden in heftige discussie verwikkeld waren over of de nieuwe christenen volgens Joods gebruik ook niet besneden moesten worden.

   Deze gedachte overvalt mij steeds weer als je de gevestigde orde binnenkomt Kees. Je hebt je bijbels laten dopen door onderdompeling onder het uitspreken van je getuigenis (belijdenis van mijn part), je hebt jaren en jaren jeugdwerk verzet, evangelisatie jarenlang bedreven, christelijke boeken geschreven en jaren en jaren getuig je dagelijks op je eigen weblog en belijd je dat Jezus Christus je Heer is, en nog is het niet voldoende. Nog kan je niet worden ingeschreven als belijdens lid omdat men er sterke op Farizeeën gelijkende trekjes op nahoudt. Kerkregels die men in de plaats zet van het bijbelse gebod en van jou eisen dat je daar in meegaat (het over belijdenisjes doen in de eigen locale gemeente) anders hoor je er niet echt bij. Terwijl ze nota bene mensen die zich volwassen laten dopen, overdopers noemt en hier smalend over doet, verwachten ze dat mensen overbelijden dat Jezus hun Heer is in hun eigen kleine kerkgebouwtje anders kan je geen lid worden.
   Hoe zielig is dit? Mensen afhouden van het heil, noemen wij dit.

   Dan is mijn hart soms vreselijk verdrietig en voel ik mij bedrogen. Ik voel mij met Hem buiten de muur van de kerk geworpen en moet een beetje huilen om zoveel zielige kerkdwalingen….
   En dan durven ze nog de woorden: samen op weg, in de mond te nemen….Ja mijn neus uit. Ze bedoelen: samen op weg volgens onze regels en anders zout je maar op.
   Het is het aloude: Zij hebben op de fluit gespeeld en wij moeten dansen, verhaal….
   En het mooie is nog dat als het al over een volslagen misser gaat, ik de kinderdoop nergens in de bijbel terug kan vinden en dat alle teksten wijzen naar de volwassen gelovigendoop….


   Ja is al een oude bike en het is en blijft gelukkig een “echte Harley” waar en in welke “gemeente” ik ook kom. Ze hoeft zich niet te bewijzen. Welk een les schuilt er in een oude bike…

   Verwijderen
  2. Je schreef laatst over dat keurige echtpaar die alleen met 'geslaagde' Christenen spreekt. Dat zag je goed. In de Gemeente zitten zondaars die vergeving kregen. Maar sommigen achten zich beter dan anderen.

   Ik houd me vast aan a Kor 12 vers 22: ' Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk'

   In de Gemeente (met hoofdletter, dus de 'echte' Gemeente die alle kerken ruimschoots overlapt)zijn in het oog springende leden en minder in het ook springende leden. Als jij het gevoel hebt dat je er soms 'niet bij hoort' verheug je dan! Juist dan heb je een belangrijke taak in de wereldwijde Gemeente van Christus.

   En als ik je sites bezie dan zie ik welke mogelijkheden God jou gegeven heeft om die taak te volbrengen. Laat die 'bank vooraan in de kerk' dan maar zitten.

   De grootste in de Gemeente waarvan ik ooit hoorde was een straatarme vrouw destijds levend achter het IJzeren gordijn. Deze vrouw was praktisch geheel verlamd en leefde van liefdadigheid. Zij bezat een oude schrijfmachine. En de kracht in 1 vinger. Met die ene vinger typte zij het Nieuwe Testament over, om het door te geven.

   Hoe minder glorieus de Christen in dit leven, des te glorieuzer zal de ontvangst 'Boven' zijn denk ik. Laat je niet ontmoedigen broeder!

   Verwijderen
  3. even (als het nog mag) een verhaaltje wat ik eens hoorde. Een dronkeman wilde zijn leven beteren en ging naar een kerk. Daar stond bij de deur een man de mensen welkom te heten. De man trok zijn neus op voor de stinkende man voor hem.

   Teleurgesteld ging de man naar huis. De week erop probeerde hij het weer. Nu gewassen en zijn haar gekamd. Weer kwam hij er niet in. De week erna ook niet, want hij droeg geen pak met stropdas.

   Aangeslagen liep de man weer naar huis toen hij plotseling op straat Jezus ontmoette. Jezus vroeg hem waarom hij zo treurig keek en de man vertelde, dat hij zo graag in de kerk binnen wilde maar niet mocht. Waarop Jezus antwoordde: 'die kerk? Daar kom Ik ook al jaren niet meer binnen.'

   Verwijderen
  4. Ik herken je verhaal van die verlamde vrouw uit een van mijn beste boeken. Meen van tante Corrie en hoe waar en hoe sprak het mij toen al aan Kees. Want wat een getuigenis en wat een belijdenis die vrouw met haar ene nog werkende vinger. Als ik daar aan denk, dan denk ik wel eens, Peet zit niet te zeuren en doe wat je hand vindt om te doen en vergeet de rest. Maar heel soms wordt het me even te veel Keer. Dan sta ik op met een gevoel van verdriet om het karikatuur dat sommigen van de gemeente willen maken en dat zijn dan nog vooraanstaanden ook die eigenlijk zouden moeten weten dat Gods genade niet aan wetjes gebonden is. Men verkoopt het dan onder de noemer dat er regels moeten zijn anders is alles ordeloos. Daar zit veel in maar wij moeten oppassen dat die goedbedoelde regels geen drempels opwerpen en mensen buitensluiten. Want dan verwordt de opzichzelf misschien leuke regel tot een nieuwe wet. Bedankt voor je mooie toevoegingen en iedereen die een en ander heeft gedeeld betreffende dit onderwerp...

   Verwijderen
 3. Tja, dan behoor je nu onder de noemer ‘thuislezers’. Voor jou via de moderne communicatie de computer.

  Wikipedia zegt dat er acht type thuislezers zijn en als laatste: ‘ die door traumatische ervaringen met predikanten of kerkenraden besloten hebben voortaan thuis te lezen’.

  Ik denk dat je daarbij hoort Peter want een kerk die jij typeer is er niet.

  Misschien moet Wiki het uitgaan breiden met een negende groep. De formule is dan zoiets als: die via de computer het evangelie gaan verspreiden. De eerste was Peter de Mooij uit Gouda.

  Ha ha goeie toch….

  Groeten Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Clint Eastwood30 december 2012 03:18
  Tja wij lezen al heel ons christen zijn thuis en in de bijbel staat dat wij de onderlinge samenkomsten niet moeten verzaken en daar moet een kind van God toch ook weer iets mee doen. Ik zoek ook geen volmaakte kerk, ik zoek enkel een kerk waar je na 25 jaar bijbels christen zijn, wordt gezien als volwaardig lid en niet aan allerhande door mensen bedacht zijnde kerkregels moet voldoen die met de tijd zullen veranderen. Meer niet. Lijkt mij niet te veel gevraagd voor een lichaam dat zegt de waarheid te kennen...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien zie jij die ‘onderlinge bijeenkomsten’ wel veel te ruim. Zijn die onderlinge bijeenkomsten expliciet een kerkelijke denominatie? De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen bij deze tekst dat het er twee of drie kunnen zijn. Dus uhum …. Laat die St. Jan dan maar zitten. Dan is Jou huis aan ge Goudseweg groot genoeg.

   Jan.

   Verwijderen
 5. De onderlinge bijeenkomsten te krap dan. Tja daar zit wat in. Bijbels gezien zijn twee of drie ook een samenkomst. Toch denk ik dat wij dan een heel klein beetje spelen met letters en de geestelijke gedachte achter zulke teksten onbelicht laten. Het verwordt dan een beetje een poging om niet naar de grotere samenkomsten te gaan en preken, ach dat doe ik de hele week al tegen mijn vrouw, ik kan het haar niet aandoen dat op zondag ook nog te gaan doen. Het is tenslotte brozer vaatwerk en geen keulse pot....

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Jammer, dat men zoveel regeltjes heeft over lidmaatschap en avondmaal..
  Wat een hoop afwijzing door de kerk, triest eigenlijk.
  Als ik denk aan de figuren waar Jezus mee aan tafel zat, waren die, hadden die belijdenis, doop etc, gedaan? Is avondmaal niet voor zondaren? In onze Gemeente/groep ben je welkom, ook aan de maaltijd van de Here, helaas moet je dan wel naar het zuiden. Je kan ook met je gezin thuis avondmaal vieren. Trouwens die Harley van je is wel een ('75er volgens mij) AMF. En er zijn Harley-puristen die vinden dat.... (geintje) Heb zelf een '76er FXE gehad, prima brommer!!

  Jack de 2e

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoi Jack (de 2e)
  AMF acht toch zat Harley davindson al redelijk in het slob, jammer, maar gelukkig is er door de kopieen van de jappen wel weer een hele opmars gekomen voor de Harley fabriek. Hoewel ze veel beter zouden zijn dan de oudere (bedoel die evo's) is het gehalte Japans wel erg toegenomen als het over de onderdelen gaat van de moderne Harley. Op de papieren staat 1973 even uitgezocht. Op de uitlaten 1972. Ik houd de papieren dus maar aan. Je hebt je HD niet meer begrijp ik? Nou ja, ik rijd er ook niet veel mee maar toch leuk om te houden als aandenken en "opa" kan er nog eens opzitten en wegdromen...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. En dat avondmaal en lidmaatschap ach: Vroeger in de Pinkstergemeente en evangelische hoek, ging ik gewoon voor, maar in de gevestigde orde mag ik al blij zijn als ik lid mag worden van de club...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is niet raar, Peter, dat je hart zoekt naar een groep, gemeente, kerk, waar je jezelf kan zijn in Jezus Christus, met...mede gelovigen in HEM. Zijn het juist niet die menselijke regels/dogma's die Jezus buitenhouden. Je bent méér van tel als je goed je best doet om je te onderwerpen aan de mensenleer/dogma's, die in deze of gene kerk/gemeente de boventoon voert. Oh, ja, Jezus wordt wel benoemd, maar HEM de ereplaats te geven, nee, want dan komen de zelf bedachte regels in het nauw. Veel Bijbelse regels krijgen een verkeerde draai, men vult het naar eigen inzichten in. WAUW, wat een ellende. Erg voor de mensen, die onder zulks juk zitten.

  Bij ons gaat het om de Here Jezus. Ook bij ons waren er ooit grote strubbelingen, een aantal mensen zijn verdwenen, en heel langzaam aan, groeit men. Een onbekende die een keer bij het avondmaal aanwezig zou zijn, heeft ook het recht om mee de doen. Tenslotte is het voor ieder een persoonlijke keus. Je hoort er gewoon bij, en dat is zo'n verrijking. Maar...daar is ook veel om gebeden, en dat wordt nog steeds gedaan. Sommige punten zijn iets ouderwets, bvb. het krijtbordje waar de liederen opstaan, maar dat heeft niets met je geloof te maken. Of het nou verteld wordt of je kan het lezen. Het belangrijkste is, wordt je gevoed in Jezus en Gods Woord en de liefdevolle omgang met elkaar.
  Ook als vreemdeling, of een mede broeder of zuster, die een keer de dienst bezoekt.
  En natuurlijk is er wel eens iets, maar vergeving naar elkaar is een onderdeel daarvan.
  Maar...ik ben niet lid van deze gemeente/kerk, en toch hoor ik er helemaal bij. Het Lichaam van Jezus, daar ben ik lid van, door middel van Zijn bloed. En Zijn Gemeente/Lichaam zit wereldwijd.

  Maar jou gevoel over die punten, ken ik wel, heb het zelf ook vaak zo ervaren en meegemaakt.
  Een gemeente hoeft niet perfect te zijn, als je elkaar maar ziet in Jezus, dan ben je volledig lid in je hart.

  Ojee, wat een lap tekst, heb ik geschreven. Peter ook voor Paula, Gods liefde, toegewenst, en lieve groet, van mij, Esther.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een gemeente hoeft niet perfect te zijn, als je elkaar maar ziet in Jezus, dan ben je volledig lid in je hart. Amen Esther ik houd van je als een zus. Een heerlijke lap tekst en ja we horen er helemaal bij, want Jezus stierf voor ons. Wie daar een kerk regel tussen wil proppen moet laten onwijs veel verantwoorden. Samen op weg, ja me neus uit...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. En ik hou van jou, Peter, als mijn broer, jullie saampjes, deel van Gods grote gezin. Alleen, eeh...één zusterlijke tip, 'samen op weg, ja me neus uit...', kijk daar wel mee uit hoor...daar krijg je zo'n grote neus van, hhmm.
  Liefs, voor jullie saampjes, Esther.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. helaas ben ik bang dat ie niet bestaat. Overal zijn mensen, en we hebben nog een zondige natuur. Sprak pas iemand die in Tilburg is gaan wonen, daar alleen zijn al 15 pinktergemeentetjes, allemaal uit elkaar door kleine verschillen. Dan denk ik: Mooi dat je in tongen kunt bidden en de handen opleggen maar de galatenbrief is nog ver te zoeken...andere vrienen van ons mogen niet in de hervormde kerk want hij is "overgedoopt"hebben we een evangelische gemeente gevonden mag zei weer geen lid worden want zij heeft bewust belijdenis gedaan en is toen gedoopt...maar niet door onderdompeling. Nou zitten ze thuis, dat vind ik echt erg. Vaak positieve mensen die oprecht God willen dienen die gewoon aan de kant worden gezet omdat ze niet in de structuur van de kerkregels wandelen. Soms merk ik wel dat juist door al die dingen het geloof sterker wordt, dus hou je vast aan Hem die ook anders was dan de anderen in Zijn tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hij hoeft ook niet volmaakt te zijn. Als er enkel mensen voor vol worden aangezien, ondanks het tijdstip en overtuiging van de doop, dan zijn we al een heel eind. Als zelfs dat te veel gevraagd is, dan heeft de "kerk" in 2000 jaar niets geleerd.....

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: alleen leden van deze blog kunnen een reactie plaatsen.