zondag 1 januari 2012

Welkom in de "ware" gemeente van God

Hier is het! De Geest werk hier! Wij hebben het! God doet hier wonderen! Deze gemeente groeit en anderen lopen leeg! Zomaar wat kreten die ik regelmatig lees als het gaat over de veelal charismatische beweging. Nooit lees ik iets over de kostbaarheid van het “eenvoudig” geloof in de Here Jezus. Het moet spetteren, in nieuwe tongen en bovenal met veel vertoon van wonderen en tekenen. Ik denk dat veel mensen mij het kwalijk zullen nemen als ik zeg dat ik er vaak een beetje onpasselijk van word, dit soort verhalen. Ben je als mens een “eenvoudige” gelovige, dan tel je niet zo mee. Zelfs binnen de christelijke media, is men altijd op zoek naar de mensen die “wat speciaals hebben meegemaakt met God”. De oude vrouw of zieke mens die ondanks al de pijn en moeiten toch is blijven staan in het geloof, komt niet snel op de televisie en is blijkbaar niet bijzonder genoeg. Altijd als ik een blad van een dergelijke gemeente in mijn handen krijg is er die nare bijsmaak. Wil me niet schuldig maken aan wijzen naar een bepaalde gemeente, maar het is altijd overwinning, genezing, bekering en succes wat ten grondslag ligt aan de naar voren komende personen in deze bladen. Hoe zit dat met de vrouw die toch stierf ondanks gebed? De man die toch blind bleef na handoplegging of het lamme kindje die in dezelfde rolstoel weer vertrok uit de genezingsdienst? Hoe zit het met hun getuigenis om het allerbelangrijkste te hebben behouden: het geloof in de Here Jezus. Dat geluid wordt nimmer gehoord of beschreven en ik heb zo de indruk dat dit nu juist de krenten in de (met respect) christelijke griesmeel zijn, die daar afgedankt blijven liggen. Hoe is jullie ervaring met dit aspect?

15 opmerkingen:

 1. Amèn broeder.
  Als chronisch zieke zeg ik hier: de health and wealth and prosperity 'gospel' is een vàls evangelie. Het zijn leugens. Mensen die opkikkeren van kickmomenten. "Er gaat vanavond iets groots gebeuren". Maar het zijn maar de podiummomenten, de stilte in het hart waar Jezus wonen wil, is dan ver te zoeken.. Heb hier tèveel van meegemaakt. Maar GOD zegt: "Kom maar mijn Kind, ik hou van je", No matter what! Geloven is vertrouwen en gehoorzamen. Wat Jezus is ons òveral in voorgegaan, Hij en Hij alleen, voelt wat wij voelen... Geen gebed wordt in de hemel hoger geëerd dan het "niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde". (zie mijn blog van juli 2010).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat heb je machtig mooi omschreven Peet. Gisteren een blad van Het Beste in mijn handen waar een charismatische gemeente in wordt belicht. Enkel genezing, bekeringen en grote wonderen natuurlijk. Ik kan dit soort dingen ook nooit lezen zonder het gevoel dat er een "chinees" naar buiten moet. Mag ik even een teiltje?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ware gemeente? Die zijn er volgens mij niet. Alleen de Bruid wordt weggehaald. Dat zijn de 5 wijze maagden van Matt. 25

  Hier valt nog veel over te zeggen, maar dat kan te lang worden.

  Ik begrijp heel goed wat bovenstaande reacties bedoelen

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Inderdaad ,zoals Robin spreekt,er zijn geen ware gemeenten.Lijkt me

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voor mij is de ware gemeente niet een zekere kerk, maar een zekere groep mensen uit al de (noem het) kerken. Zo geloof ik ook niet in een "bepaalde kerk" maar in de Zoon van God. Het spijt me het te moeten zeggen maar ik voor mij vind het daar niet in die gemeenten. Wil niet zeggen dat je er niet fijn kan kerken als je gezond bent. Maar als je ziek wordt ligt dat anders. Dan klapt de luchtballon in stukjes. Men gaat er daar te veel van uit dat mensen die genezen een juist geloof hebben. Ik voor mij wil daar weinig over zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat ik heel veel zieke mensen ken, op wiens geloof ik gezond jaloers ben. Op hun volhardendheid, hun trouw, hun moed en geestelijke kracht om ondanks dat ze de genezing niet verkregen, toch achter de Heer aan zijn blijven lopen. Dat noem ik: taai geloof...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ach Peter, je kent de verhalen van Rob en mij..... Wij zijn chronisch ziek en gedeeltelijk gehandicapt en ik word, samen met jou, ronduit misselijk van bepaalde bijeenkomsten en verhalen..... Mag ik even een emmertje???
  Ondanks alles wat er gebeurd is, hebben wij het geloof in de Here Jezus behouden. Maar ook hierin ben ik eerlijk: het behouden van ons geloof is gepaard gegaan met momenten van twijfel, boosheid en vertwijfeling. Vaak heb ik uitgeroepen naar God: "Heer kom deze kleingelovige te hulp!!"

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zo is het maar net Jose. IK ken jullie verhaal en ook hoe er op genezingsbijeenkomsten van de bekende gebedsgenezer is omgegaan met een en ander. Geen wonder dat "daar" altijd wat te genezen valt als er zo met mensen wordt omgegegaan...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ontzettend kort door de bocht hoor, dit stukje over gemeentes, waar wonderen en tekenen de gelovigen volgen...zie Mattheus 16:17,18 waar de Here Jezus Zelf ons gelovigen onder andere deze opdracht geeft:

  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

  En gebedsgenezers? Geen enkele gelovige in de Here Jezus zal zich ooit gebedsgenezer noemen....alsof wij mensen ook maar IETS in eigen kracht zouden kunnen doen!... maar iemand die in geloof handelt naar het Woord van God krijgt juist van de mensen waar je het niet van verwacht, broeders en zusters, ongefundeerde en (als ik het mag zeggen) smakeloos verwoorde kritiek.
  Als we nu eens ZELF gaan gehoorzamen aan deze opdracht van de Here Jezus...? Zou dat de Naam van onze Heer en Heiland niet bijzonder verhogen? Zou dat niet de ogen openen van nog heel veel mensen die de Here Jezus nog niet kennen? Zou dat niet veel beter zijn dan het werk van God torpederen en bekladden? Wie geeft ons het recht om het werk van God met onze woorden af te breken...?? En zouden de dicipelen van jullie ook deze kritiek gekregen hebben als zij nu in onze tijd hadden geleefd?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Bij ons in de gemeente liggen twee mensen op sterven Wilma. Ik wil een afspraak met je maken dat jij met ons meegaat (omdat jij precies weet hoe het werkt) en die mensen naar aanleiding van de door jou aangehaalde bijbelteksten, gezond maakt. Waar kan ik je treffen en hoe spreken we dit af?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. En daarna mag Wilma met mij mee naar het kinderziekenhuis op de afdeling kankerpatienten. Daar is heel wat werk voor iemand die exact weet hoe genezing tot ons komt. Het gelovig gebed kan immers wonderen doen als het gaat om genezing volgens Wilma. En hierbij enkele kant tekenen te zetten wordt als zijnde torpederen ervaren door haar. Dus om kort te gaan, ik wil dat ze ook met mij meegaat en laat zien hoe zoiets nu werkt want al die woorden hoe ze vindt dat het werkt moeten wel met dagen gepaard gaan me dunkt, anders blijven het loze kreten.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Sorry bedoelde: Met daden gepaard gaan en niet met dagen natuurlijk. Ik hoor het graag en heb er reuze zin in dat iemand nu eindelijk weet hoe dit lijden gestopt kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Beste Jack en Elize,

  misschien is het wel erg naief van mij geweest om ervan uit te gaan dat jullie medegelovigen zijn....misschien geloven jullie wel helemaal niet in het volbrachte werk van de Here Jezus en geloven jullie ook het Woord van God wel helemaal niet....

  Maar als jullie WEL geloven dan geldt het Woord van God ook voor jullie, niet alleen voor mij, dan blijven de woorden die Jezus spreekt in Mattheus 16 voor jullie, maar ook voor mij, nog steeds een opdracht....en WAT doen we met de woorden van God? Nemen we ze serieus?

  Worden er in kerken en gemeentes nog met de zieken gebeden zoals er in Jacobus 5 staat, worden de zieken nog gezalfd met olie, worden er nog zonden beleden die de genezing in de weg staan?

  13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; 18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.

  19 Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, 20 weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

  Nee, Wilma weet niet alles, ik ben ook op weg, net als jullie, op de geloofsreis door dit leven en dat gaat met vallen en opstaan en dan alleen opstaan door de liefde en genade van God en door de kracht van de Heilige Geest. En we hebben elkaar nodig, je kan als mens niet alles begrijpen en doorgronden maar zoals de Bijbel zegt in Efeziers 3: 18,19:

  Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

  Vervuld zijn van liefde en blijdschap en vrede en je in vol vertrouwen overgeven in de handen van de hemelse Vader, Die weet wie jij bent, Die weet hoe lang jou leven hier op aarde zal zijn, Die weet wat er nodig is om Zich aan jou te kunnen openbaren.

  Nee, ook ik heb niet alle antwoorden op het leed en verdriet die mensen mee moeten maken, maar zou de Schepper van hemel en aarde dan niet te vertrouwen zijn? Romeinen 8:31-39

  Gods rijke zegen op jullie geloofsreis en het zou heel fijn zijn als we elkaar daar in zouden aanmoedigen en versterken en voor elkaar zouden bidden, dat we de woorden van Jezus ook zullen gaan DOEN onder de zalving van Gods Geest.
  Hartelijke groet, Wilma

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Beste Wilma

  Ik wil je als eerste verzoeken om op te passen met te suggereren dat mensen geen christen zijn en niet geloven in het volbrachte werk, als men het niet eens is met je persoonlijke opvatting betreffende Goddelijke genezing. Zulks geeft geen pas. Daar moeten wij ons niet schuldig aan maken.
  Ik sta dus niet toe dat we onderling van elkaar in twijfel gaan trekken of we wel kinderen Gods zijn als de ander bepaalde aspecten van het geloof anders beleeft of andere ervaringen heeft. Ik weet dat er veel weblogs zijn, waar men dit wel mag doen, maar laten we dit hier aub niet doen.
  Daarnaast meen ik dat een weblog als dit juist daar is om elkander aan te moedigen in het geloof en de zaken recht in de ogen te durven zien is daar onderdeel van. Het is te gemakkelijk om te stellen dat mensen het geloof torpederen als jij beweert, als het gaat om het in twijfel trekken of Goddelijke genezing wel helemaal juist wordt geïnterpreteerd. Ik meen dat er al te veel kinderen Gods zijn kapot gemaakt of beschadigd juist omdat men hierin te eng denkt.
  Laten we ruimharig zijn naar elkander en niet meteen op strepen gaan staan die jij dus blijkbaar ook niet hard kan maken. Ergens moet ik altijd glimlachen als mensen in de verdediging schieten als het gaat om gewoon eerlijk kijken naar de praktijk als het om Goddelijk genezing gaat en hoe men met hand en tand probeert vast te houden aan datgene wat men zelf ook blijkbaar niet verwezenlijken kan. Ouweneel kwam ooit ook terug naar Nederland met de kreet dat wij meer op God moesten vertrouwen, dan zouden er wonderen volgen. Tegen Ouweneel zeg ik hetzelfde als tegen jou: Jij voor doen aub. Kan je dat niet, wees dan wat minder uitgesproken, het zal je sieren. Want het gedeelte wat je aanhaalt (jac) zegt dat het gelovig gebed van de bidder voor de zieke, de zieke zal genezen. Dus het voorstel van Jack en Elize vind ik een heel eerlijk voorstel. Als je dan zo overtuigd bent dat het zo moet werken, doe het dan, ik kijk graag mee en leer….

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Valt me altijd weer op dat er christenen zijn die precies weten hoe het moet, voor een ander. Ze weten precies de bijbelteksten te staan en hoe je die hoort te geloven, voor een ander. Maar als je ze vraagt het te laten zien, dan krabbelen ze terug en hebben plotsklaps geen antwoorden meer. Wist ik wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Wat is een christen dan? Iemand die de dingen toetst of iemand die de dingen niet durft te toetsen? Voor mijzelf heb ik geloof in de Here Jezus, maar meen dat als het om lichamelijke genezing gaat, de zieke maar al te vaak overreden wordt door een kar volgeladen met gezonde christenen die precies weten wat de zieke moet doen en wat hij of zij moet geloven om genezing te vinden die blijkbaar een must is voor de "echte" gelovigen. Sorry maar ik krijg hier een heel raar gevoel van en bittere smaak in de mond. In ieder geval niet het gevoel waarbij de een de ander uitnemender durft te zien dan zichzelf. Het is meer die grote IK die gelijk meent te hebben, anders ben je geen christen of wordt er aan getwijfeld. Jammer, wat een bekrompen denken en veroordeling ligt daar aan ten grondslag.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: alleen leden van deze blog kunnen een reactie plaatsen.